Grąžinimo taisyklės ir privatumo politika

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo". 

1.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. 

1.3. Pirkėjas, PRIEŠ grąžindamas prekę, privalo susisiekti su Pardavėju el.paštu, pranešti apie ketinimą ir sulaukti instrukcijos, kokiu būdu ir kokiu adresu grąžinti prekę. 

1.4. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, PRIEŠ tai informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

1.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą. 

1.6. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta, paštomatu arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo. 

1.7. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

1.8. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

1.9. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas). 

1.10.  Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus. 

1.11.  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.12.  Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). 

1.13.  Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

2. Kosmetikos priemonių grąžinimas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės" (pakeitimas 2012 03 15 Nr. 4-243, Žin., 2012 03 22, Nr. 34-1637). 

Taisyklių 17 punktas nurodo, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą kosmetikos ir parfumerijos prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl to, kad nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus.

Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

Grąžinant prekes Pardavėjui, būtina laikytis šių sąlygų:

 - grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė); 

 - prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas ar keičiamas prekes, jei nustatoma, kad prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba prekės buvo naudojamos.

3. Baigiamosios nuostatos.

3.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

3.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvartka.


Privatumo politika

Livialippi.lt patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje www.livialippi.lt, o taip pat veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros  tikslais.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų trečioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

– vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

– jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikloms arba būtina jas tirti.

Pirkėjas turi šias teises:

– gauti informaciją apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

– gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

– reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų interneto parduotuvėje www.livialippi.lt.

– Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

– Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu labas@livialippi.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

 

www.livialippi.lt